Продължете към съдържанието

Нашите ценности

За да ни опознаете по-добре, искаме да опишем начина, по който работим, и ценностите, около които сме се обединили.

Ученето в занималня „Хакуна Матата“ се случва във всеки един момент от ежедневието и освен чрез преподаване на уроци, децата учат и по много други начини – чрез любими дейности и хобита, практически проекти, разговори с връстници и възрастни, дори и когато скучаят! Всъщност те постоянно изследват света наоколо. Наша грижа е да осигурим средата, в която децата се чувстват приети и уважавани, и която насърчава разгръщането на потенциала им, а също мотивирани специалисти, които влагат своето сърце в работата си.

Деца пишат в тетрадки.
Деца общуват.

Уменията за общуване – те са също толкова важни, колкото и знанията, и са свързани с развиване на емоционалната интелигентност. Тези умения са в основата на изграждане на удовлетворяващи взаимоотношения през целия живот, както и на способността да функционираш в общност, уважавайки собствените потребности, но и потребностите на другите. Как развиваме тези умения? Постигаме го чрез свободно общуване в смесени по възраст детски групи и присъствието на компетентни и загрижени възрастни. В екипа на занималнята всички възрастни са специално обучени в умения за емпатично и ненасилствено общуване, а част от екипа са и обучители в тази област. Част от работата им е да наблюдават динамиката на общуване между децата и ненатрапчиво да подпомагат при нужда тези процеси.

Движението –  така необходимите игри на открито почти изчезват от ежедневието на децата през учебната година. Ние смятаме, че е изключително важно да осигурим време сред природата, където децата да поиграят на воля. Занималня „Хакуна Матата“ разполага с огромен зелен двор с гора, с много възможности за игри и спорт.

Усмихнато дете на дърво.
Деца играят.

Свободната игра, без да има цел, поставена от възрастни, е всъщност едно от най-ценните неща, което можем да предложим на децата. Така те се учат да общуват, да намират решения на предизвикателства, да са емпатични, да разрешават проблемни  ситуации, да са гъвкави и адаптивни, да постигат цели! Свободната игра отваря пространство, освободено от следване на инструкции. А точно това е необходимо, за да се стимулира креативността – едно от най-важните качества, нужни за успешна професионална реализация. Светът все повече се нуждае от творци, а не от изпълнители.

Грижа за околната среда и пространство –  поддържането на пространството се разглежда като ценност в нашата занималня. То развива ценни практически умения, свързани с ежедневието,  развива сръчност,  прави децата компетентни и самостоятелни.

Деца работят.

В заключение, ние не сме обикновена занималня. Вярваме дълбоко в това, което ви разказахме, и за да имат смисъл нещата за нас, ги случваме в синхрон с нашите убеждения. На първо място поставяме връзката с детето и как се чувства то и неговото хармонично личностно развитие.

Ако сте родител, който споделя нашите възгледи и ценности, заповядайте!
Вашето дете ще се чувства прието, уважавано, радостно и щастливо!

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА

088 62 38 101,
088 40 23 408

© 2019 – Занималня
„Хакуна Матата“ – Варна.